Błędy w sztuce lekarskiej to bardzo rozbudowane określenie, które wiąże się przede wszystkim z wydaniem niewłaściwej opinii. Decyzja lekarza w mniejszym bądź większym stopniu wpłynęła na stan zdrowia czy wygląd pacjenta.

Kiedy mówimy o błędzie w sztuce lekarskiej?

Jakość opieki medycznej w Polsce przez jednych określana jest jako bardzo dobra, inni twierdzą, że zawsze mogło być lepiej, a trzecia grupa podkreśla, jak niski poziom wiedzy oraz doświadczenia mają osoby pracujące w szpitalach czy prywatnych gabinetach. Kiedy wszystko idzie po naszej myśli i w związku z postawioną diagnozą stan naszego zdrowia poprawia się, lekarz to przyjaciel oraz wybawca. Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy zamiast dobrze przeprowadzonej operacji mamy komplikacje czy niewłaściwą diagnozę. Omawiana sytuacja określona zostaje jako wystąpienie błędów w sztuce lekarskiej, które sprawdza kancelaria adwokacka Gniezno to miasto, w którym pracuje bardzo wielu doświadczonych lekarzy, którym mimo wszystko zdarzają się pomyłki. Nikt nie jest nieomylny, a określenie błąd w sztuce lekarskiej odnosi się przede wszystkim do sytuacji, kiedy postępowanie lekarza odbiegało od przyjętych zasad działania.

Omawiany przypadek może dotyczyć braku podjętego leczenia, kiedy stan zdrowia pacjenta tego wymagał. Objawy wskazują, że konieczna jest operacja albo rozpoczęcie terapii, a specjalista zwleka z rozpoczęciem albo nie decyduje się na żadne działania. Takie przypadki określane zostają jako zaniechanie.

Kolejny przypadek stanowi błędne zastosowanie procedury medycznej. To brak staranności, który może zostać określony także jako błąd w sztuce.

W trzeciej sytuacji lekarz zaczyna leczyć, a nawet wykonuje konkretne sytuacje, ale nie ma ku temu żadnych uprawnień.

Błąd w sztuce – kiedy?

Bardzo trudno jest jednoznacznie stwierdzić, kiedy miał miejsce błąd w sztuce lekarskiej. Jest to związane z faktem, że specjalista ma możliwość popełnienia błędu, kiedy nie ma odpowiedniego wykształcenia, nie przechodzi dodatkowych szkoleń, nie jest chętny do podnoszenia kwalifikacji oraz kontynuowania nauki. Problemem może okazać się także niewłaściwie zorganizowana praca w zespole, przede wszystkim w sytuacjach, kiedy możliwości sprzętu oraz rozwój technologii sprawiają, że los pacjenta spoczywa już nie tylko w rękach jednego lekarza.

Błąd w sztuce lekarskiej może stanowić skutek uboczny niewłaściwej organizacji pracy, czyli wprowadzenie zbyt dużej albo niewystarczającej dawki leku, co może przyczynić się do znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Omawiany temat nie należy do najłatwiejszych, ale bardzo ważne jest rozgraniczenie zaniechania od błędów lekarskich, gdyż to dwie osobne kwestie, których nie należy łączyć, gdyż dają mylny obraz całej sytuacji.